Медиумски Презентации - Тв Презентации

назад
Додатоци во исхрана при канцерогени заболувања

- со доктор на хемиски науки
Драгица Зенделовска

Стресот во динамичниот начин на живеење

- со д-р Дивна Цветковиќ и
Татјана Лалиќ


Оксидативен стрес

- со доктор на хемиски науки
Драгица Зенделовска

Подигнување на имонолошкиот систем кај канцерогени заболувања

- со доктор на хемиски науки
Драгица Зенделовска


Огледало на здравјето на Алсат-М ТВ

- со доктор на хемиски науки
Драгица Зенделовска


Превенција на малигни заболувања

- специјалист радиотерапефт
Д-р Лилјана Ацева Андонова

Превенција и лекување на спортски повреди

- специјалист по спортска медицина
Доц. д-р Зоран Ханџиски


Фактор Здравје тема: Ишијас

- ортопедски хирург
Д-р Љупчо Карески


Додатоци во исхрана


- со доктор на хемиски науки
Драгица Зенделовска