Состав - Ge 132

назад

претходна 1 2 3 4 следна

Ресвератол 80mg (16%)

Ресвератол

Природни извори на ресвератолот се; опни-семки од црвено грозје, боровница, капина, какао, кикирики. Ресвератолот во G-132+Natural е со потекло од црвеното грозје. Ресвератолот припага на групата полифенол со што ги покажува своите силни антиоксидативни својства. Научните студии докажале дека ресвератолот позитивно делува кардиоваскуларниот систем како и во превенцијата од артеосклероза.

Механизмите на делување се многубројни како на пр: делува како неутрализатор на слободните радикали, ја инхибира оксидацијата од липопротеини со ниска густина-LDL, инхибира со профилерација на мазните мускулни влакан во крвните садови, истотака инхибира агрегација на тромбоцитите, со што има голема улога во спречувањето на тромб во организмот, односно превенира од срцев или мозочен удар.

Овие а најверојатно и некои дополнителни податоци може да го објаснат т.н.ФРАНЦУСКИ ПАРАДОКС, - односно,смрттноста во Франција од кардиоваскуларни болести е многу помала во однос на сите останати земји од ЕУ, што е доказ за секојдневното консумирање на црвено вино.

Ресвератолот во одредена мерка ја инхибира и карциогенезата, растењето и ширењето на малигните заболувања. Механизмите се различни, инхибиција пролиферација на малигните клетки, индукција на апоптоза на туморскитеклетки, инхибиција на ангионегеза во туморското ткиво, инхибиција на активностите на ензими неопходни за ширење на туморот на пр.( матрикс металопротеиназа и сл.).

Воочени се и позитивни ефекти на ресвератолот во продолжување на животниот век, во експерименти со животински модели, па како иницијатива се спроведува и клиничко испитување кај луѓето во некои клиники.

Позитивни ефекти на ресвератолот воочени се на вредноста на шеќерот во крвта и маснотијата во крвта, како и спречување на симптомите на дијабетисот( зголемен глад, жед, губење на ТМ итн). Ресвератолот има и антивирусни својства – воочено е дека го оневозможува размножувањето на вирусот HSV1, HSV2, variclla-zoster, influenze, human CMV-a, а делува синергички и на анти- HIV лекови.

Ајкулин протеински комлекс 30mg (6%)

Ајкулин протеински комлекс

Ајкулиниот протеински комплекс поседува во својот состав алкилглицероли и скаваламин. Во голем број на истражувања се вклучени алкилглицерола на организмите, како кај експериментални животни така и кај луѓето. Алкилгецерол делува како антиоксидант и учествува во отстранувањето на слободните радикали настанати во човечкиот организам.

Покрај тоа, ја истакнува и имуномодулаторната активност во организмот т.е. го адаптира одговорот на имонолошкиот систем на организмот на присутност на одредени штетности. Воочено е дека алкиглицеролот помага при лечење на заболувања на централниот нервен систем така што ја зголемуваат пропусливоста на хематоенцефални бариери и на тој начин овозможуваат полесно и побрзо продирање на ординарните лекови до централниот нервен систем, каде сто се одвиваат функциите. Исто така алкилицеролите ги истакнуваат антитуморските и антиметастадските активности.

Овие активности се доведуваат во врска со нивната способност да го оневозможат создавањето на новите крвни садови, капилари кои би учествувале во исхрана на малигното ткиво ( инхибиција на ангиогенезата) и така би овозможиле раст. Исто така проучувани се и ефектите на создавање на крвни клетки, имунолошки одговор, како и квалитет на сперматозоидите. Забележани се позитивни ефекти на сите набљудувани параметри. Во некои истражувања забележани се и позитивни ефекти на алкилицеролите на атопичен дерматитис, применуван заедно со редовна терапија.

Во ајкулиниот комплекс се наога и скваламин. Скваламинот е стероиден, природен антибиотик растворлив во вода. Некои истражувања покажале дека истакнува јака бактерицидна активност против Грам позитивни и Грам-негативни бактерии. Исто така други истражувања покажале дека истакнува и фунгицидна активност. Покрај споменатото, скаваламин покажа добри ефекти како додаток на терапија кај некои малигни заболувања ( карцином на плуќа, мозок но и други), макуларни дегенерации условени од стареење но и во контрола на регулирање на телесната тежина кај мажите. Во некои истражувања воочено е дека скваламинот е сигурен за употреба кај луѓето и дека покажува добра, сингергистичка активност со хемотерапевтски лекови, така да се предложени и нови истражувања во оваа насока.

претходна 1 2 3 4 следна