Здравје без Цензура

претходна1 2

Антиоксиданти

oksidativniot stres i sportot

Антиоксиданси се молекули кои се способни да ја успорат или спречат оксидацијата на другите молекули така сто самите стануваат оксидирани.
Реакциите на оксидација се составен дел од животот и функционирањето на секоја жива клетка. При реакциите на оксидација во живиот организам се создаваат слободни радикали кои отпочнуваат ланчани реакциии кои можат да доведат до оштетување на клетките...

Прочитај повеќе...

Слободни Радикали

oksidativen stres i ubavina

Денешните научни сознанија, придаваат значајна улога на слободните радикали во процесот на апоптоза, програмирано стареење и умирање на клетките, особено ако е тој провоциран со постоење на еден или повеќе ризик фактори. Сеуште во многу процеси енигма, овој биолошки механизам, особено ги актуелизира студиите врз антиоксидансите како одбрамбени механизми на човечкиот организам...

Прочитај повеќе...

претходна1 2